Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného v Internetovom obchode VEGALM.SK

  • Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento Reklamačný formulár.
  • Priložte k nemu daňový doklad, alebo jeho kópiu.
  • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov
    zašlite priamo na našu adresu:

Mária Opavská VEGA
Vajanského 614/18
031 01 Liptovský Mikuláš

  • Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme.
  • Odporúčame Vám tovar poistiť.

Náklady na dopravu Reklamovaného tovaru znáša kupujúci, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Po vyriešení reklamácie znáša Náklady na dopravu reklamovaného tovaru smerom k zákazníkovi predávajúci.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Viac informácií nájdete v sekcii Reklamačné podmienky, ktoré neoddeliteľnou súčasťou našich obchodných podmienok.

Orgán dozoru a dohľadu

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk